Mediācijas padome

Laima Ārija Zelmene
Valdes priekšsēdētāja
tālr.29254418
e-pasts: laima.zelmene@mediacija.lv

Kristīne Dārzniece
Valdes locekle
tālr.29800508
e-pasts: kristine.darzniece@latnet.lv

Baiba Strupiša
Valdes locekle
tālr.29489151
e-pasts: baiba@strupisa.lv

Biedrība "Mediācijas padome"
Biedrība "Mediācijas padome" dibināta 2011.gada 25. jūlijā. Biedrības mērķis ir apvienot mediācijas jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas (NVO), veicināt to sadarbību, izstrādāt mediatoru ētikas, kvalitātes un apmācību standartus, sertificēt mediatorus, uzturēt sertificētu mediatoru sarakstu un veicināt labvēlīgas mediācijas vides attīstību Latvijā.

Biedrības dibinātāji:
Biedrība "Mediācija un ADR"Biedrība"
Integrētā mediācija Latvijā"
Biedrība "Integrācija sabiedrībai" (Cietušo atbalsta centrs)
Biedrība "Latvijas Komercstrīdu mediatoru asociācija"

Mediācijas padomes ētikas kodekss ir pieejams šeit.

Eiropas mediatoru rīcības kodekss ir pieejams šeit.

SADARBĪBA

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā

Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā

"Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!"

"Lawyers in ADR"

"Praktizējošo juristu apmācības mediācijas metodēs”

"Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība"

BIEDRĪBAS MĒRĶI

Biedrības mērķis ir apvienot mediācijas jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas (NVO), veicināt to sadarbību, izstrādāt mediatoru ētikas, kvalitātes un apmācību standartus, sertificēt mediatorus, uzturēt sertificētu mediatoru sarakstu un veicināt labvēlīgas mediācijas vides attīstību Latvijā.

Lai sasniegtu šo mērķi, biedrība veic šādus uzdevumus:

 • Mediatoru sertifikāciju un atestāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem unmediatoru biedrību rekomendācijām;

 • Mediācijas pakalpojuma kvalitātes uzraudzību un kontroli;

 • Mediatoru ētikas standartu izstrādi un uzraudzību;

 • Vienotu mediatoru apmācību standartu izstrādi;

 • Mediatoru apmācību programmu sertifikāciju;

 • Mediācijas pakalpojumuattīstību Latvijā;

 • Sertificētu mediatoru saraksta uzturēšanu;

 • Specializēto mediatoru sarakstu uzturēšanu;

 • Piedalās mediāciju reglamentējošu normatīvo aktu veidošanā un labvēlīgas likumdošanas iniciēšanā;

 • Veicina dažādu mediācijas modeļu attīstību Latvijā;

 • Popularizē mediāciju sabiedrībā un masu plašsaziņas līdzekļos;

 • Uztur mājas lapu www.mediacija.lv


Savu mērķu sasniegšanai biedrība sadarbojas ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.