Mediatoru saraksts

Ja esat izvēlējušies atrisināt vai vismaz mēģināt risināt savu strīdu ārpus tiesas - mierīgā sarunu ceļā, bet pašiem līdz šim tas nav izdevies, jums varētu būt noderīga neitrāla un sadarbību veicinoša mediatora pieaicināšana.

Kā atrast piemērotu mediatoru?
Kurš mediators būs piemērots tieši mūsu gadījumam? Zemāk atradīsiet trīs mediatoru sarakstus.

Pirmajā sarakstā ir visi sertificētie mediatori, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pierādījis savas zināšanas un prasmes mediācijā un saņēmis sertifikātu. 
Otrajā sarakstā atradīsiet vairāku organizāciju mediatoru sarakstu apkopojumu, kurā iekļautie mediatori un sertificēti mediatori ir apņēmušies savā darbā ievērot noteiktus labās prakses principus un kvalitātes standartus.
Trešajā sarakstā ir tie mediatori, kuri piedalās ģimenes programmas ietvaros, piedāvājot bezmaksas iespēju mediācijai ģimenēm. Visi mediatori ir apņēmušies savā darbā ievērot noteiktus labās prakses principus un kvalitātes standartus.