Mediatoru saraksts

Kā atrast labu mediatoru? Kurš mediators būs piemērots tieši mūsu gadījumam? Zemāk atradīsiet vairāku organizāciju mediatoru sarakstu apkopojumu, kurā iekļautie mediatori un sertificēti mediatori ir apņēmušies savā darbā ievērot noteiktus labās prakses principus un kvalitātes standartus. Sertificēts mediators ir mediators, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pierādījis savas zināšanas un prasmes mediācijā un saņēmis sertifikātu, kas dod tiesības tikt iekļautam sertificētu mediatoru sarakstā.

MEDIATORI

Laima Ārija Zelmene

Sertificēta mediatore

t. 29254418

laima.zelmene@gmail.com

Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, īpašuma, komerclietu

Baiba Strupiša

Sertificēta mediatore

t. 29489151

baiba@strupisa.lv

www.strupisa.lv

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: komerclietu, dalībnieku un akcionāru konflikti, biznesa saistību, nodokļu, darba, būvniecības, apdrošināšanas, pārrobežu strīdi

Kristīne Dārzniece
Sertificēta mediatore

t. 29800508

kristine.darzniece@latnet.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, īpašuma, komerclietu

Lolita Terēze Nicmane

Mediatore

t. 26160403

lolita.tereze@inbox.lv

Vieta: Sigulda, Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: skolu, ģimeņu, vienaudžu, starppersonālie

Dana Rone

Sertificēta mediatore

t. 29442637

dana.rone@latnet.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu, angļu, spāņu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Viktorija Portere

Sertificēta mediatore

t. 29221053

viktorija.portere@gmail.com

www.portere.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes , komercstrīdi, darba , nekustamā īpašuma, mantojuma

Lelde Kāpiņa

Sertificēta mediatore

t. 26118847

lelde.kapina@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, īpašuma, komerclietu

Ulla Zumente-Steele

Mediatore

ullazumente@gmail.com

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, sociālā darba, izglītības

Anita Šteina

Mediatore

t. 26461618

anita.steina@gmail.com

Vieta: Rīgas Teikas vsk., Mežciema pamatskola

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: skolas mediācija

Vija Meška

Mediatore

vija.meska@hotmail.com

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: komerclietu, darba

Elvīra Dombrovska

Sertificēta mediatore

t. 29414106

elvira.dombrovska@gmail.com

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: adrošināšanas, darba, ģimeņu, komercstrīdi, mantojumi, nekustamā īpašumi, saistību strīdi

Sandra Aleksandra Hartmane

Baiba Grase

Sertificēta mediatore

t. 26100445

baiba.collegium@gmail.com;

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, īpašuma, komerclietas

Evija Kļave

Sertificēta mediatore

t. 29411649

evija.klave@gmail.com

Vieta: Rīga, pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu, angļu

Prioritārās jomas: ģimeņu, īpašuma, komerclietas

Faila Abbasova

Sertificēta mediatore

t. 29477363

abbasovafaila@gmail.com

Vieta: Dobele, Jelgava, Kurzeme, Liepāja, Rīga, pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: adrošināšana, darba, ģimeņu, komercstrīdi, mantojumi, nekustamā īpašumi, saistību strīdi

Maija Tipaine

Sertificēta mediatore

t. 26409970

maija.tipaine@cobalt.legal

Vieta: Aizkraukle, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: angļu, krievu, latviešu

Prioritārās jomas: apdrošināšanas, sociālie, vides konflikti, darba, ģimeņu, biznesa strīdi

Baiba Kalnmeiere

Sertificēta mediatore

t. 29241420

baiba@bkonsultacijas.lv

Vieta: Jelgava, Jūrmala, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:  saistību strīdi, ģimeņu, komercstrīdi, nekustamie īpašumi

Guntra Riņķe

Sertificēta mediatore

t. 29155557

guntragr@gmail.com

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, darba, mantojuma, nekustamie īpašumi

Diāna Kožemjakova

Sertificēta mediatore

t. 29162383

diana.kozemjakova@gmail.com

Vieta: Jelgava, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdi

Antra Duntava

Sertificēta mediatore

t. 29414161

antra.duntava@gmail.com

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdi

Olga Jeļistratova

Sertificēta mediatore

t. 29435044

olga.yelistratova@gmail.com

Vieta: Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: īpašuma, komerclietas, ģimeņu

Dace Jeneva

Sertificēta mediatore

t. 29257008

dace.jeneva@gmail.com

Vieta: Rīga, Rīgas rajons, Valmiera, Jelgava, Tukums

Valodas: latviešu, krievu, angļu

Prioritārās jomas: ģimeņu, mantojuma, kopīpašnieku strīdi, citi strīdi civiltiesībās, komerctiesības

Marika Uškāne

Sertificēta mediatore

t. 29490079

marika.uskane@gmail.com


Vieta: Jelgava, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi, darba strīdi, komercstrīdi

Ieva Ramiņa

Sertificēta mediatore

t. 29545456

ievaramina@gmail.com

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdi

Ilze Mālmeistere

Mediatore

t. 26522028

Vieta: Saldus, Kurzeme

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:  ģimeņu, pusaudžu, saimnieciskie strīdi

Inga Vintere

Sertificēta mediatore

t. 26401368

inga.vintere.vi@gmail.com

Vieta: Liepāja, Kurzeme, Saldus u.c.

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimeņu, skolu, darba attiecības

Mirga Priedīte

Sertificēta mediatore

t. 29249571

mirga.priedite@valm.lv

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Valmiera, Vidzeme

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdi

Juta Šavdina

Sertificēta mediatore

t. 29287644

juta.savdina@gmail.com

Vieta: Jelgava, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: komercstrīdi, darba strīdi, vadības un akcionāru konflikti, saistību strīdi, autortiesības

Baiba Gulbe

Sertificēta mediatore

t. 29278780

baibagu@gmail.com

Vieta: Ogres novads, Pierīgas reģions, Salaspils

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, mantojuma strīdi

Inese Briķena

Sertificēta mediatore

t. 26598592

inese.brikena2@gmail.com

Vieta: Rīga, Rīgas rajons, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, vācu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, komercstrīdi, nekustamā īpašuma, ģimenes, darba, nekustamā īpašuma, mantojuma, fizisko personu datu aizsardzību

Ieva Pakse

Sertificēta mediatore

t. 26499826

ieva.pakse@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: Īpašuma strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, saistību strīdi, apdrošināšanas strīdi, darba strīdi, ģimenes strīdi, komercstrīdi, mantojuma strīdi, būvniecības strīdi

Ilze Dzenovska

Sertificēta mediatore

t. 29131424

ilze.dzenovska@peacelab.eu
www.peacelab.eu

Vieta: Rīga, Latvija, Eiropas Savienība, Aizkaukāzs, citi reģioni pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: uzņēmējdarbība, organizāciju komandu domstarpības, darba, ģimeņu, izglītības, veselības sektorā, vides, u.c sociālo grupu konflikti.

Līga Tetere

Sertificēta mediatore

t. 29433204

liga.va@inbox.lv

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, ģimenes strīdi

Tatjana Skrauča

Sertificēta mediatore

t. 26610618

tatjana.skrauca@gmail.com

Vieta: Rēzekne

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, komercstrīdi, mantojuma strīdi, nekustamā īpašuma strīdi

Daiga Jēgere

Sertificēta mediatore

t. 29252455

djegere@gmail.com

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību tiesības, ģimenes, komercstrīdi, nekustamie īpašumi, mantojumi

Maija Brence

Mediatore

t. 29250690

mb@emstark.lv

Vieta: Rīga, Carnikava, Ādaži

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:  ģimeņu, pusaudžu, saimnieciskie strīdi

Normunds Čiževskis

Mediators

t. 29216224

normunds.cizevskis@gmail.com

Vieta: Rīga, Pierīga

Valodas: latviešu, angļu

Prioritārās jomas: komercstrīdi, darba strīdi

Zīle Gereiša

Mediatore

zile@lu.lv


Vieta: Rīga, Rīgas apkārtne, Sigulda

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercstrīdi

Zane Bormane

Sertificēta mediatore

t. 29403043

zane.velmere@advokatu-birojs.lv

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu,angļu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma

Iveta Krūmiņa

Sertificēta mediatore

t. 28275992

mediatore.krumina@gmail.com

Vieta: Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, komercstrīdi, ģimenes, mantojumi

Kristaps Mikoss

Sertificēts mediators

t. 29544743

kristaps@mikoss.lv

Vieta: Jelgava, Jūrmala, Rīga, pēc vienošanās

Valodas: latviešu, agnļu, krievu

Prioritārās jomas: būvniecība, nekustamā īpašuma strīdi, komercstrīdi

Dace Pūce

Sertificēta mediatore

t. 29277251

dace.puce46@gmail.com

Vieta: Jelgava, Jūrmala, Rīga, Rīgas rajons, Tukums

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:Ģimenes strīdi, mantojuma srīdi, īpašuma strīdi, darba strīdi, komercstrīdi, starptautisku biznesa sarunu vadīšana

Zenta Bičkoviča

Sertificēta mediatore

t. 29282888

zenta@bickovica.lv

Vieta: Aizkraukle, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, saistību strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, mantojuma strīdi

Marta Urbāne

Sertificēta mediatore

t. 26022905

urbane.marta@gmail.com

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu

Prioritārās jomas:  ģimeņu, pusaudžu, saimnieciskie strīdi

Inga Auziņa

Sertificēta mediatore

t. 26482434

auzinainga@inbox.lv

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, mantojuma strīdi, saistību strīdi

Agnese Knabe

Sertificēta mediatore

t. 29133295

agnese.knabe@gmail.com

Vieta: Jelgava, Liepāja, pēc vienošanās, Rīga, Tukums, Ventspils

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, mantojuma srīdi, īpašuma strīdi, darba strīdi, komercstrīdi, starptautisku biznesa sarunu vadīšana

Guna Lūkina

Sertificēta mediatore

t. 29589889

guna.gramatniece@gmail.com

Vieta: Jūrmala, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, komercstrīdi

Anna Kalniņa

Sertificēta mediatore

t. 29466232

annacalnina@gmail.com

Vieta: Jūrmala, pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, komercstrīdi, mantojuma strīdi, nekustamā īpašuma strīdi

Ieva Ļeņova

Sertificēta mediatore

t. 26409439

ieva.lenova@gmail.com

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, agnļu, krievu

Prioritārās jomas: saistību strīdi, komercstrīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma, ģimenes strīdi, mantojuma strīdi

Ringolds Rancāns

Sertificēts mediators

t. 22387776

ringolds.rancans@gmail.com

Vieta: Jelgava, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: attiecību strīdi, ģimenes strīdi, darba strīdi, komercstrīdi

Kristaps Višs

Sertificēts mediators

t. 29193098

kristapswishs@gmail.com

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, angļu

Prioritārās jomas: deliktu tiesības, mantojumi, ģimenes, komercstrīdi, nekustamie īpašumi, darba strīdi, būvniecība, nodokļi, intelektuālais īpašums

Agnija Granžē

Sertificēta mediatore

t. 25951827

agnija.granger@gmail.com

Vieta: Ikšķile, Jūrmala, Mārupe, Ogre, pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons, Sigulda

Valodas: angļu, franču, krievu, latviešu

Prioritārās jomas: apdrošināšana, būvniecība, darba strīdi, ģimenes, īpašumi, komercstrīdi, mantojumi, pārrobežu strīdi, saistību strīdi

Vladlena Rudusāne-Simiča

Sertificēta mediatore

t. 27040721

vladlena.rudusane-simica@tgsbaltic.com

Vieta: pēc vienošanās, Rīga

Valodas: angļu, krievu, latviešu, serbu

Prioritārās jomas: apdrošināšanas, būvniecība, darba, īpašumu, komercstrīdi, mantojuma, nodokļu, pārrobežu, saistību strīdi, fizisko personu datu aizsardzība

Ieva Sakoviča

Sertificēta mediatore

t. 29165642

ievasakovica@gmail.com

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Sigulda

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: komercstrīdi, saistību, ģimenes, darba, nekustamā īpašuma, mantojuma

Kristīne Rožkalne

Sertificēta mediatore

t. 28201082

kristine@mediacijascels.lv

www.mediacijascels.lv

Vieta: Rīga, Cēsis, u.c. pēc vienošanās Latvijā, Vācijā

Valodas: latviešu, vācu, angļu

Prioritārās jomas: ģimenes strīdi, pāru attiecības un komunikāciju stiprināšanas gadījumi, šķiršanās lietas, attiecību strīdi, mantojuma strīdi

Irēna Lejiņa

Sertificēta mediatore

t. 29408328

lejina.Irena@gmail.com

Vieta: Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu, angļu

Prioritārās jomas: , darba strīdi, komercstrīdi, nodokļu strīdi